Dyrekcja

Dyrekcja

Małgorzata Ludzkowska

Dyrektor< /p>

lek. med. Michał Skoczek

Z-C Dyrektroa ds. Lecznictwa< /p>

mgr Ewa Łokaj

Główna księgowa< /p>

mgr Justyna Darowska

p.o Przełożna pielęgniarek< /p>