Dyrekcja

Małgorzata Ludzkowska Dyrektor Naczelny

Tel. 61 29 73 650

lek. med. Michał Skoczek Z-ca Dyrektora

Tel. 61 29 73 617

Iwona Kuźniak Sekretariat Dyrekcji

Tel. 61 29 73 617

Justyna Stęsik-Broll Przełożona Pielęgniarek/pełnom. ds. jakości

Tel. 61 29 73 673