Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta przy WOW NFZ ALDONA JAWORSKA
tel. (0-61) 850 60 75
aldona.jaworska@nfz-poznan.pl
Adres: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań, pok. 810

Wielkopolski OW NFZ, ul. Piekary 14/15, pokój 608, 609, 61-823 Poznań, Tomasz Niewiadomski,
tel. (61) 850-60-26, 850-60-75, tomasz.niewiadomski@nfz-poznan.pl