Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem urologicznym

Lokalizacja : parter , budynek C

Kierownik oddziału:
lek.med. Robert Brdąkała
Specjalista chirurg
Hanna Muszyńska
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Telefony kontaktowe :

 • - Ordynator oddziału : 61 29 73 620
 • - Pielęgniarka oddziałowa : 61 29 73 666
 • - Dyżurka lekarska : 61 29 73 623
 • - Dyżurka pielęgniarska : 61 29 73 622
 • - Sekretariat oddziału : 61 29 73 646
Oddzial znajduje się w nowo oddanym do użytku skrzydle szpitala , dysponuje 40 łóżkami w salach 1, 2,3 osobowych , każda z pełnym węzłem sanitarnym oraz centralną klimatyzacją.
Zakres działań :
 • - resekcja jelita grubego , cienkiego oraz żołądka z powodu guzów nowotworowych ( chirurgia onkologiczna ) oraz guzów łagodnych i chorób zapalnych metodą laparoskopową oraz otwartą
 • - chirurgia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych metodą laparoskopową oraz otwartą – z możliwością śródoperacyjnego obrazowania dróg żółciowych
 • - operacje gruczołu tarczowego częściowe lub całkowite , radykalne wycięcia gruczołu tarczowego z powodu wola guzowatego oraz nowotworów
 • - operacje gruczołu piersiowego
 • - operacje plastyczne powłok brzusznych – abdominoplastyka
 • - operacje rekonstrukcyjne tkanek miękkich i skóry z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej ( NPWT – Negative Pressure Wound Therapy )oraz przeszczepów przy użyciu dermatomu
 • - leczenie operacyjne przewlekłej niewydolności żylnej - operacje zylaków kończyn dolnych
 • - diagnostyka i leczenie operacyjne ostrych schorzeń jamy brzusznej – laparoskopia diagnostyczna , laparoskopowa appendectomia ( usunięcie wyrostka robaczkowego ) laparoskopowe zaopatrzenie perforacji żołądka
 • - leczenie operacyjne guzów skóry i tkanki podskórnej
 • - diagnostyka i leczenie wybranych schorzeń układu moczowego
WSPÓŁPRACA :
 • - Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego ( gastroskopia , kolonoskopia ) diagnostyczna i zabiegowa
 • - Pracownia USG – badania obrazowe jamy brzusznej , gruczolu tarczowego, badania naczyniowe ( USG Doppler )
 • - Pracownia tomografii komputerowej
 • - Pracownia RTG