Dyrekcja

Dyrekcja

mgr Małgorzata Ludzkowska

Dyrektor

lek. Jędrzej Oberc

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Ewa Łokaj

Główna księgowa

mgr Justyna Darowska

p.o Przełożna pielęgniarek