Sekcja Kadr i Płac

Iwona Jakubczak Kierownik Sekcji Kadr

Tel. 61 29 73 652

Mirosława SzeszkoSekcja Kadr i Płac

Tel. 61 29 73 645

Elżbieta LerczakSekcja Kadr i Płac

Tel. 61 29 73 648

Mirosława NakonecznaSekcja Kadr i Płac

Tel. 61 29 73 648