Sekcja Statystyki Medycznej

mgr Milena WolskaStatystyk medyczny

Tel. 61-29-73-684

Beata AndrzejewskaStatystyk medyczny

Tel. 61-29-73-684

Danuta WrzeszczSekcja Statystyki Medycznej

tel. 61-29-73-693

Bogumiła RabiakSekcja Statystyki Medycznej

Tel. 61 29 73 656