Odwiedziny w Szpitalu

Odwiedziny pacjentów w SP ZOZ w Obornikach odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godz. od 13.00 do 16.00 Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Ułatwi to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych.
Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne (biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp.) bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin, ponieważ spowodować mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.
Dyrektor Szpitala może ograniczyć prawo do odwiedzin innych osób, ze względu na możliwości organizacyjne zakładu, występowanie zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Ograniczenie to może mieć charakter stały lub doraźny.