Ogłoszenie

Ogłoszenie o dostępie dokumentacji z roku 2000

Ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

w sprawie: planowanego niszczenia dokumentacji medycznej dotyczącej pacjentów leczonych w SP ZOZ w OBornikach w latach 1997-1998r. oraz możliwości odbioru indywidualnej, wewnętrzej dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia. [pobierz załącznik]


Brakowanie dokumentacji 2001

OGŁOSZENIE

Dnia 14 stycznia 2018r. niedziela na terenie szpitala odbędzie się akcja wspomagająca
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W poradni ginekologiczno-położniczej
w godzinach od 9.30 do 14.00 lekarz i położna
będą wykonywać badania dla kobiet w ramach profilaktycznych badań ginekologicznych.
Zapisy na tzw. „białą niedzielę” przyjmowane będą
od 18 grudnia do 10 stycznia 2018r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
telefonicznie pod nr 61 29 73 629 . Koordynatorem akcji jest Magdalena Gramza oddziałowa Gin-Poł

SP ZOZ W OBORNIKACH PLANUJE URUCHOMIENIE ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNEJ.

Lekarzy i Pielęgniarki zainteresowanych pracą w tym oddziale prosimy o kontakt z sekretariatem szpitala.
Tel 61-29-73-617
Lub z przełożną pielęgniarek tel: 61-29-72-73

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY.

Zapraszamy Panie na bezpłatne pobieranie wymazu z szyjki macicy w Poradni „K” w Obornikach ul. Szpitalna 2 we wtorek 25.10.2016 r. od godz. 09:00 do 19:00. Informacje szczegółowe po numerem telefonu 61 2973 629.

„ Troszczysz się o swoje zdrowie przyjdź, czekamy!”