Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta / Pełnomocnik ds. Kombatantów

Decyzją Dyrektora funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta oraz Pełnomocnika ds. Kombatantów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Obornikach, pełni mgr Justyna Stęsik-Broll – Przełożona Pielęgniarek
Pełnomocnik przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 14.00
telefon: 61 29-73-673

Adres do korespondencji:
Justyna Stęsik-Broll
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
64-600 Oborniki
Poniżej znajduje się pliki do pobrania
  1. plik informacyjny