Przyjęcie do szpitala

Szpital realizuje całodobowo świadczenia zdrowotne przyjęć pacjentów w zależności od stwierdzonego stanu zdrowia pacjenta w trybie:
  • nagłym,
  • pilnym,
  • planowym,

przyjęcia w trybie nagłym – to przyjęcia w stanie zagrożenia życia i zdrowia


przyjęcia w trybie planowym – stabilnym terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia (termin ustala Ordynator Oddziału, na który kierowany jest pacjent)
Pacjenci przyjmowani są w Izbie Przyjęć – tel. 61 29 73 685