RODO

RODO


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, NIP: 787-18-08-424, REGON: 000306609, e-mail: szpital@szpital.oborniki.info, tel. 061 29 73 600.:
Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
- przez e-mail: rodo@szpital.oborniki.info.