Skargi i wnioski

W Oddziałach szpitalnych zarówno do Ordynatorów jak i Pielęgniarek Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.
Ponadto skargi i wnioski przyjmują:
  1. Dyrektor Szpitala w godzinach od 8.00 do 14.00
  2. Przełożona Pielęgniarek w godzinach od 8.00 do 14.00
  3. Jeżeli naruszenie prawa pacjenta dotyczyło czynności fachowej – może zwrócić się do :
    • Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 51, telef. 61 852 58 60
    • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 65, tel. 61 8620950
    • Sprawy w tym zakresie rozpatruje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.