Skargi i wnioski


Ponadto skargi i wnioski przyjmują:
  1. Dyrektor Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 13.00
  2. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa w środy w godzinach od 09.00 do 14.00
  3. Jeżeli naruszenie prawa pacjenta dotyczyło czynności fachowej – może zwrócić się do :
    • Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 51, telef. 61 852 58 60
    • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 65, tel. 61 8620950
    • Sprawy w tym zakresie rozpatruje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.