Dofinansowania Uni Europejskiej

Dofinansowania Uni Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach , ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach
WRPO na lata 2014-2020

pt: „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań


Zakup ambulansu typu ”B” i sprzętu niezbędnego do walki z epidemią COVID-19 dla SP ZOZ w Obornikach „

w ramach : Projektu nastąpiło wsparcie podmiotów leczniczych -szpitali samorządowych w zakresie zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, zakupu sprzętu medycznego i ambulansów w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-Co-2 (COVID-19) na terenie Metropolii Poznań Celem projektu : Jest zwiększenie świadomości w zakresie czynników ryzyka zachorowania na grypę i znaczenia szczepień przez działania informacyjno-edukacyjne i zwiększenie liczby osób objętych programem bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie. W trakcie realizacji Projektu cele uległy rozszerzeniu o wsparcie szpitali do walki z COVID-19 na terenie Metropolii Poznań.
Planowane efekty - w ramach projektu zakupiono ambulans i sprzęt medyczny dla SP ZOZ w Obornikach :
 • ambulans sanitarny
 • komorę chłodnicza , stół sekcyjny, wózek hydrauliczny i wózki do transportu zwłok -
 • cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym wraz wyposażeniem i przystosowaniem pomieszczenia pracowni
 • łózka do intensywnej terapii
 • aparat do znieczuleń
 • wózek do transportu pacjentów

Ogółem : 15 sztuk sprzętu.
 • Całkowita wartość projektu wynosi - 1 854 121,28 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich - 1 610 526,32 zł
 • Wkład budżetu państwa - 189 473,68 zł
 • Wkład własny - 54 121,28 zł

Dofinansowania Uni Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach , ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki otrzymał wsparcie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego z realizowanego Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
pn: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”

w ramach : Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • Dzialania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
 • Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne -Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19
 • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Celem projektu: Jest zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania usług medycznych przez podmioty lecznicze oraz inne podmioty z terenu województwa wielkopolskiego zaangażowane w przeciwdziałanie epidemii COVID-19.
W ramach projektu został przekazany:
 • w dniu 24.09.2020r. – Respirator stacjonarny MONNAL T60 - 1 sztuka
 • w dniu 26.10r.2020r. – Kardiomonitor stacjonarny MEDIANA M50 – 1 sztuka>
w formie umowy użyczenia na okres od dnia 24.09.2020r. do 31.12.2025r. Użyczający : Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Galeria zdjęć

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image