Apteka Zakładowa

Izabela Zięba - HenykKierownik

Tel. 61 29 73 642

Roksana MolskaTechnik

Tel. 61 29 73 642

Apteka zlokalizowana jest w przyziemiu budynku tzw. Interny. Apteka zakładowa obsługuje wszystkie komórki organizacyjne szpitala, zaopatruje oddziały w leki gotowe, sprzęt sterylny i materiały opatrunkowe.
Personel apteki zakładowej to 1 mgr farmacji i 1 technik farmacji ciągle podnoszący swoje kwalifikacje w ramach kursów i specjalizacji.
Apteka czynna jest w godzinach od 7:00 – 14:35