Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja : Parter , budynek D.

Kierownik oddziału:
lek.med. Andrzej Dauksza
Specjalista w anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa:
lic.piel. Maria Warnke
Specjalista w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki.

Telefony kontaktowe :

  • Dyżurka lekarska : 61 29 73 671
  • Dyżurka pielęgniarska : 61 29 73 660
  • Punkt pielęgniarski – sala chorych : 61 29 73 614

Oddział prowadzi intensywną terapię pacjentów w stanach zagrożenia życia. Posiadamy 4 nowoczesne i wysokospecjalistyczne stanowiska do całodobowej opieki wyposażone w sprzęt monitorujący i wspomagający oddech. Oddział prowadzi też terapię nerkozastępczą . Opiekę nad chorymi przebywającymi w oddziale sprawuje wykwalifikowany zespół lekarzy , pielęgniarek i rehabilitantów.