Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem urologicznym

Lokalizacja : parter , budynek C

Kierownik oddziału:
lek.med. Grzegosz Szanecki
Specjalista chirurg
Pielęgniarka oddziałowa:
Hanna Muszyńska
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Telefony kontaktowe :

 • Ordynator oddziału : 61 29 73 620
 • Pielęgniarka oddziałowa : 61 29 73 666
 • Dyżurka lekarska : 61 29 73 623
 • Dyżurka pielęgniarska : 61 29 73 622
 • Sekretariat oddziału : 61 29 73 646
Oddzial znajduje się w nowo oddanym do użytku skrzydle szpitala , dysponuje 40 łóżkami w salach 1, 2,3 osobowych , każda z pełnym węzłem sanitarnym oraz centralną klimatyzacją.
Zakres działań :
 • operacje przepuklin przedniej ściany jamy bzusznej - pachwinowych, pępkowych, udowych, poopeacyjnych - z użyciem siatek - z dostępu klasyczneo i laparoskopowego
 • resekcja jelita grubego , cienkiego oraz żołądka z powodu guzów nowotworowych ( chirurgia onkologiczna ) oraz guzów łagodnych i chorób zapalnych metodą laparoskopową oraz otwartą
 • chirurgia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych metodą laparoskopową oraz otwartą – z możliwością śródoperacyjnego obrazowania dróg żółciowych
 • operacje gruczołu tarczowego częściowe lub całkowite , radykalne wycięcia gruczołu tarczowego z powodu wola guzowatego oraz nowotworów
 • operacje gruczołu piersiowego
 • operacje plastyczne powłok brzusznych – abdominoplastyka
 • operacje rekonstrukcyjne tkanek miękkich i skóry z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej ( NPWT – Negative Pressure Wound Therapy )oraz przeszczepów przy użyciu dermatomu
 • leczenie operacyjne przewlekłej niewydolności żylnej - operacje zylaków kończyn dolnych
 • diagnostyka i leczenie operacyjne ostrych schorzeń jamy brzusznej – laparoskopia diagnostyczna , laparoskopowa appendectomia ( usunięcie wyrostka robaczkowego ) laparoskopowe zaopatrzenie perforacji żołądka
 • leczenie operacyjne guzów skóry i tkanki podskórnej
 • diagnostyka i leczenie wybranych schorzeń układu moczowego
WSPÓŁPRACA :
 • Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego ( gastroskopia , kolonoskopia ) diagnostyczna i zabiegowa
 • Pracownia USG – badania obrazowe jamy brzusznej , gruczolu tarczowego, badania naczyniowe ( USG Doppler )
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia RTG

Galeria zdjęć

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image