Oddział Medycyny Paliatywnej

Niebawem w obornickim szpitalu miną 2 lata od otwarcia Oddziału Medycyny Paliatywnej. Naszymi pacjentami są osoby znajdującymi się w terminalnym stadium nieuleczalnej choroby, przeważnie nowotworowej. Celem naszej pracy nie jest wyleczenie chorego ani też zatrzymanie procesu chorobowego, ale przede wszystkim poprawienie jakości życia przez łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych. Chorzy korzystać mogą z pokoju spotkań dziennych, gdzie integrują się i spożywają kawę. Dzięki zaangażowaniu rehabilitantki organizowane są ćwiczenia indywidualne oraz wyjazdy wózkami do przyszpitalnego parku. Pacjenci otoczeni są też opieką psychologa. Przyjęcia w oddział możliwe są tylko w trybie planowym, po zakwalifikowaniu chorego przez naszego lekarza. Więcej informacji pod numerem telefonu ???? 61 29 73 618

Lokalizacja : parter , budynek C

Kierownik oddziału:
lek.med. Małgorzata Adamska- Różycka
Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Monika Kucińska
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Telefony kontaktowe :

  • Kierownik oddziału : 61 29 73 613
  • Dyżurka pielęgniarska : 61 29 73 618
  • Sekretariat oddziału : 61 29 73 607
Całościowa opieka i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej obejmują następujące choroby wg klasyfikacji ICD-10: B20-B24, C00-D48, G09, G10-G13, G35, I42-I43, J96, L89.
Kod ICD-10 ednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia w oddziale paliatywnym
B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35 Stwardnienie rozsiane
I42-I43 Kardiomiopatia
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe

Zasady przyjęć


1. skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zgoda chorego na leczenie na Oddziale Medycyny Paliatywnej

2. wskazania medyczne
- występowanie choroby wg klasyfikacji ICD-10 z wyżej wskazanej grupy chorób
- chorzy z wszystkich wyżej wymienionych grup wg ICD-10 z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych
- pacjent z chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu przyczynowym
- możliwe jest również leczenie dwutorowe u pacjentów onkologicznych czyli przyczynowe onkologiczne i objawowe paliatywne w celu doboru leków, głównie p.bólowych lub wykonania pewnych zabiegów np. paracentezy, punkcji opłucnej
3. wskazania pozamedyczne – opieka wyręczająca na okres do 10 dni

4. kwalifikacja na podstawie aktualnej dokumentacji medycznej oraz po rozmowie z chorym i opiekunami, aktualnie z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne preferowane formy kontaktu to droga mailowa paliatyw@szpital.oborniki.info i rozmowa telefoniczna nr tel. 612973618, 612973613

5. kwalifikacja chorych hospitalizowanych w Szpitalu SP ZOZ Oborniki na podstawie konsultacji lekarza Oddziału Medycyny Paliatywnej, w ościennych szpitalach, w szczególności w Szamotułach i Międzychodzie również możliwa konsultacja lekarska.

Galeria zdjęć

Image
Image
Image
Image
Image