Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Lokalizacja : parter , budynek B

Kierownik oddziału:
lek.med. Konrad Chudy
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Pielęgniarka oddziałowa:
lic.piel. Agnieszka Pietz
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Telefony kontaktowe :

 • - Kierownik oddzialu : 61 29 73 606
 • - Dyżurka pielęgniarek: 61 29 73 641
 • - Dyżurka lekarska : 61 29 73 640
 • - Sekretariat oddziału : 61 29 73 604
Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu Ruchu rozpoczął swoją działalność w 2011r. Oddział posiada jedno miejsce akredytacyjne i prowadzi specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W oddziale pracuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski . Poprawę funkcjonowania chorych oraz szybki powrót do zdrowia i sprawności fizycznej zapewnia dwóch fizjoterapeutów . Oddział oferuje komfortowe warunki hospitalizacji , a profesjonalizm naszego zespołu gwarantuje troskliwą i fachową opiekę. Wykonujemy zabiegi z zakresu ortopedii :
 • - protezoplastyka stawów biodrowych
 • - artroskopia diagnostyczna i operacyjna stawów kolanowych
 • - leczenie operacyjne stawów rzekomych
 • - operacje korekcyjne i plastyczne stopy i ręki
Z zakresu chirurgii urazowej :
 • - zespolenie kości przy użyciu nowoczesnych systemów takich jak gwoździe śródszpikowe , zespolenie dynamiczne , stabilizatory zewnętrzne kości , płyty LCP
 • - zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii ręki

W diagnostyce urazów i schorzeń narządu ruchu wykorzystujemy nowoczesne metody :
 • - tomografia komputerowa
 • - ultrasonografia
 • - artroskopia
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do wykonywania operacji i prawidłowej rehabilitacji. Oddział zapewnia kontynuację leczenia w ramach prowadzonej Poradni Ortopedycznej , która udziela świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki fachowej opiece medycznej całego zespołu lekarzy , pielęgniarek i fizjoterapeutów czas pobytu w oddziale skróciliśmy do niezbędnego minimum , dorównując w tym względzie standardom europejskim.

KWALIFIKACE CHORYCH DO PLANOWYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH ODBYWAJĄ SIĘ W PIERWSZY I TRZECI WTOREK MIESIĄCA OD GODZINY 13,00 DO GODZINY 14,00 W SEKRETARIACIE ODDZIAŁU.