Oddział Pediatryczny

Lokalizacja : I piętro , budynek C.

Kierownik oddziału:
lek.med. Jolanta Grelak-Leońska
Specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologiii
Pielęgniarka oddziałowa:
Alina Filipowicz

Telefony kontaktowe :

  • - Kierownik oddziału : 61 29 73 621
  • - Pielęgniarka oddziałowa : 61 29 73 694
  • - Dyżurka lekarska : 61 29 73 668
  • - Dyżurka pielęgniarska : 61 29 73 627
Oddział Pediatryczny udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno – leczniczych dzieciom od okresu noworodkowego do 18 roku życia zgodnie z referencyjności szpitala powiatowego. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem najczęstszych chorób wieku dziecięcego , głównie schorzeniami infekcyjnymi układu oddechowego , pokarmowego i moczowego. Wysoko wykwalifikowany personel wykonuje swoje obowiązki w sposób profesjonalny , cechuje go duża empatia , zarówno do dzieci , jak i ich rodziców. Staramy się otoczyć małych pacjentów jak najlepszą opieką , aby zminimalizować stres związany z pobytem w szpitalu. Chcąc świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną personel oddziału bierze czynny udział w konferencjach i szkoleniach naukowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Rodzice hospitalizowanych dzieci mają możliwość przebywania z dzieckiem przez całą dobę , uczestniczą w procesie leczenia i rehabilitacji , są edukowani w postępowaniu z dziećmi w przypadku chorób przewlekłych.

Galeria zdjęć

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image