Oddział Wewnętrzny

Lokalizacja : I piętro , budynek C.

Kierownik oddziału:
lek.med. Izabella Konieczna
Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Pielęgniarka oddziałowa:
lic.piel.Katarzyna Smolarek
Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego.

Telefony kontaktowe :

  • Kierownik oddziału : 61 29 73 639
  • Pielęgniarka oddziałowa : 61 29 73 636
  • Dyżurka lekarska : 61 29 73 635
  • Dyżurka pielęgniarska : 61 29 73 636
  • sekretariat oddziału : 61 29 73 633
Oddział chorób wewnętrznych posiada 35 łóżek w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru medycznego i 1 izolatkę. W oddziale pracuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski. Odział pracuje w trybie całodobowym , codziennie pełnimy ostry dyżur. Zajmujemy się pełną gamą usług z zakresu chorób wewnętrznych , posiadamy też pełne zaplecze diagnostyczne. Oddział współpracuje z oddziałami klinicznymi w Poznaniu. Posiadamy akredytację do szkolenia lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych. Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny , niezbędny w stanach zagrożenia życia. Wykonujemy diagnostykę kardiologiczną : Echo serca , EKG Holterowskie – monitorowanie pracy serca 24- godziny na dobę oraz test wysiłkowy. W oddziale leczymy schorzenia z zakresu chorób kardiologicznych , endokrynologicznych , onkologicznych oraz neurologicznych. W zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego współpracujemy z pracownią endoskopii w której wykonujemy gastroskopię oraz kolonoskopię przewodu pokarmowego. W oddziale pracuje również fizykoterapeuta , który pomaga pacjentom w przywróceniu sprawności ruchowej.

Galeria zdjęć

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image