Szpitalna Izba Przyjęć

Lokalizacja : Przyziemie budynku D.

Koordynator:
lek.med. Jędrzej Oberc
Pielęgniarka oddziałowa:
Agnieszka Ochlińska.

Telefony kontaktowe :

  • Izba przyjęć : 61 29 73 685


Izba Przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych całodobowo osobom dorosłym i dzieciom , stanowi łącznik pacjenta ze szpitalem.
Przyjęcia do szpitala odbywają się w trybie :
- nagłym : pacjenci wymagający natychmiastowego postępowania terapeutyczno – diagnostycznego oraz stany zagrożenia życia .
- planowym : chorzy wymagający hospitalizacji z ustalonym wcześniej terminem przyjęcia.

Izba Przyjęć ma do dyspozycji całodobowo laboratorium analiz medycznych , pracownię RTG i tomografii komputerowej .
Udając się do szpitala w trybie planowym należy ze sobą zabrać : - skierowanie do szpitala - dokumentację medyczną ( karty informacyjne , wyniki badań… ) - spis przyjmowanych leków - NIP pracodawcy lub własny ( w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ).

UWAGA !

Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie oddziału i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu . Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta , nie przekazane do depozytu.

Galeria zdjęć

Image
Image
Image