Dofinansowania Uni Europejskiej

a

Dofinansowania Uni Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pt: Zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenia sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach” Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 „ Infrastruktura dla kapitału ludzkiego „ Działanie 9.1.” Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i społeczną „ Poddziałanie 9.1.1. „ Infrastruktura ochrony zdrowia „
1. Całkowita wartość projektu wynosi - 1 849 673 ,00 PLN
2. Wkład Funduszy Europejskich - 1 572 222, 05 PLN

Poniżej znajduje się pliki do pobrania
  1. Tabela