Dofinansowania

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa

dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie pn:
„ zakup sprzętu do pracowni endoskopowej dla SP ZOZ w Obornikach „
DOFINANSOWANIE : 320 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ : 419 942,45 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zestawu endoskopowego do badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego : gastroskop, kolonoskop, tor wizyjny ( żródło swiatła, procesor i monitor ), myjka ze zmiękczaczem wody oraz rejestratorem procesu mycia i dezynfekcji oraz wózek .


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach , ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pt: Zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenia sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach”

w ramach :
 • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 9 „ Infrastruktura dla kapitału ludzkiego „
 • Działanie 9.1.” Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i społeczną „
 • Poddziałanie 9.1.1. „ Infrastruktura ochrony zdrowia „
Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej dla tworzonego oddziału paliatywnego oraz sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym tj.
Celem projektu: Jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycje w wyposażenie obiektu ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt, a także poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznej nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości.
Uruchomienie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym pozwoli na wykonywanie szerszej gamy innowacyjnych zabiegów , skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę , leczenie oraz rehabilitację i rekonwalescencje.
Utworzenie oddziału paliatywnego pozwoli na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa powiatu obornickiego , na terenie którego nie ma specjalistycznej opieki w tym zakresie . Utworzenie oddziału paliatywnego pozwoli na przesunięcie pacjentów z oddziału wewnętrznego , skróci czasu oczekiwania oraz zapewni pacjentom opiekę medyczną w odpowiednich warunkach do tego stworzonych.

Planowane efekty - w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny sprzęt medyczny i aparatura,

 1. sprzęt i aparatura dla oddziału paliatywnego :
  • łóżka elektryczne pielęgnacyjne z barierkami,
  • wózki do przewożenia chorych,
  • zintegrowany system do higieny ciała wraz z akcesoriami,
  • ssaki elektryczne
  • aparat Ekg
  • pompy infuzyjne
  • aparat do stymulacji naturalnego odruchu kaszlu
  • spirometr
  • płuczka - dezynfektor
  • macerator
  • Ogółem : 38 sztuk sprzętu.
 2. sprzęt na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym :
  • stół operacyjny z przystawką ortopedyczną,
  • aparat do znieczuleń + kardiomonitor,
  • pompy infuzyjna, urządzenie do ogrzewania pacjenta,
  • generator elektrochirurgiczny,
  • system do odsysania dymu,
  • wózek anestezjologiczny,
  • urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych,
  • tor wizyjny artroskopia,
  • aparat RTG typu „C”,
  • defibrylatory,
  • respirator stacjonarny,
  • kardiomonitory,
  • łóżka szpitalne elektryczne,
  • ssak elektryczny.
  • Ogółem : 22 sztuki sprzętu medycznego
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 780 827,15 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 513 425,63 zł