Dofinasowania ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa

dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie pn:
„ zakup sprzętu do pracowni endoskopowej dla SP ZOZ w Obornikach „
DOFINANSOWANIE : 320 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ : 419 942,45 zł
W ramach zadania dokonano zakupu zestawu endoskopowego do badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego : gastroskop, kolonoskop, tor wizyjny ( żródło swiatła, procesor i monitor ), myjka ze zmiękczaczem wody oraz rejestratorem procesu mycia i dezynfekcji oraz wózek .